Sep 27,2023 
11:23 AM
Live :
NABIL      596
0.34 % 2
NIMB      178.8
0.62 % 1
HBL      207
0.24 % 1
EBL      578.1
-0.28 % -2
NICA      782
-0.84 % -7
MBL      221
-0.45 % -1
LSL      188
-0.27 % -1
NHPC      157
-3.09 % -5
STC      5460.5
-0.73 % -40
NUBL      642
1.9 % 12
CBBL      969
0.62 % 6
DDBL      774.2
-2 % -16
SANIMA      284.5
-0.07 % -0
UAIL      575
-1.73 % -10
SPIL      740
0.27 % 2
SALICO      721
1.41 % 10
LICN      1415
0.28 % 4
NFS      315
-1.87 % -6
UNL      35444
0.5 % 178
BFC      318
-0.63 % -2
PFL      364
1.14 % 4
CFCL      351
-1.96 % -7
PRVU      160.3
-1.17 % -2
EDBL      339
0.89 % 3
NTC      870.5
-0.29 % -3
GBIME      208
-0.81 % -2
LBBL      402
-1.47 % -6
SJLIC      554
-0.22 % -1
KSBBL      320.1
0.03 % 0
NIMBPO      147.6
-1.73 % -3
KBL      161
0 % 0
SBL      260
-0.38 % -1
SHL      451.1
-0.2 % -1
TRH      739.1
-1.45 % -11
OHL      753
1.07 % 8
CHCL      502.6
-0.87 % -4
NICL      812.5
1.69 % 14
NLICL      586.5
-0.09 % -1
IGI      511
-0.21 % -1
NLIC      695
0.72 % 5
GUFL      547
-1.44 % -8
CIT      2009
-0.05 % -1
HDL      1981
0 % 0
ICFC      487
-0.61 % -3
PROFL      322
-0.31 % -1
CZBIL      187.1
-0.43 % -1
PCBL      185
-0.22 % -0
AHPC      232.8
-1.36 % -3
MDB      418
-1.65 % -7
HLI      433.2
-0.87 % -4
ADBL      260
0 % 0
JBBL      308
-0.32 % -1
SHINE      388
-1.02 % -4
FMDBL      673
-0.78 % -5
NBL      252
0.44 % 1
SLBBL      682
-2.7 % -19
GBLBS      514.5
-2 % -11
SHPC      356.7
-0.92 % -3
MLBBL      789
0 % 0
LLBS      739.5
2 % 15
MMFDB      636.4
1.99 % 12
BARUN      239.3
-1.93 % -5
HLBSL      676
-4.25 % -30
JSLBB      933
-0.11 % -1
API      193.1
-0.72 % -1
HIDCL      175
-0.57 % -1
GRDBL      323.4
0 % 0
NMBHF1      11.26
-0.79 % -0
NIBLPF      9.31
-1.79 % -0
HPPL      241
-2.03 % -5
RADHI      231
-2.53 % -6
NADEP      535
-1.74 % -10
PMHPL      185
0.54 % 1
KPCL      350
1.45 % 5
AKJCL      170.5
-0.29 % -1
ACLBSL      554
-1.95 % -11
UPPER      217.5
-1.32 % -3
ALBSL      726.5
1.04 % 8
SHIVM      556
0 % 0
GMFBS      689
-3.91 % -28
ILBS      623
-3.92 % -25
RHPL      284
0 % 0
SJCL      279
-1.24 % -4
NMB50      11.18
-0.53 % -0
HDHPC      135.3
-2.59 % -4
NRIC      696
0.9 % 6
SDLBSL      637
0 % 0
NRN      450
1.35 % 6
LEC      168.1
-1.7 % -3
SGIC      574
-1.03 % -6
MPFL      311.4
2 % 6
SADBL      315
-1.56 % -5
MNBBL      396
-0.5 % -2
MFIL      526.2
-1.28 % -7
NLG      791.7
-0.04 % -0
SKBBL      910
0 % 0
RLFL      340
-0.23 % -1
KMCDB      643.9
-1.99 % -13
RIDI      217.6
-0.64 % -1
GILB      883
-1.56 % -14
SWMF      640.1
-0.91 % -6
MERO      549.1
-1.95 % -11
NGPL      226
-0.44 % -1
NMFBS      1145
1.07 % 12
RSDC      588
-1.84 % -11
KKHC      190.8
-1.75 % -3
DHPL      159
-0.63 % -1
AKPL      204.2
-1.83 % -4
FOWAD      1275
-0.39 % -5
SPDL      193
0 % 0
UMHL      196
-1.01 % -2
SMATA      655.1
0 % 0
NHDL      359.8
-0.06 % -0
SEF      8.4
1.2 % 0
SAEF      11.75
-0.09 % -0
SLBSL      764
-1.93 % -15
GHL      202
-1.46 % -3
UPCL      197
-1.01 % -2
MHNL      215.1
-0.42 % -1
PPCL      243
-0.82 % -2
HURJA      263.1
-3.94 % -11
UNHPL      181.2
-1.47 % -3
SIGS2      8.33
1.96 % 0
NICLBSL      675
-1.24 % -9
SSHL      161.2
-3.47 % -6
GLH      239.1
-1.81 % -4
SBCF      7.81
-1.76 % -0
PSF      9.36
1.96 % 0
MKLB      630.1
0.33 % 2
MLBS      655
-1.5 % -10
SAHAS      450.1
-1.4 % -6
NYADI      225
-0.88 % -2
MBJC      284
-2.87 % -8
NESDO      1811
-0.77 % -14
BHL      240
0 % 0
CYCL      1050
-1.88 % -20
DORDI      233.8
-1.35 % -3
KDBY      7.9
-1.25 % -0
HHL      218
-3.92 % -9
UHEWA      331
-3.75 % -13
SGHC      249.4
-1.81 % -5
MHL      362
-1.39 % -5
USHEC      285
0.71 % 2
RHGCL      232
-3.41 % -8
HIDCLP      100.9
0 % 0
PPL      243.5
-1.02 % -3
DLBS      646
-1.52 % -10
SIKLES      373
-1.84 % -7
EHPL      362.6
-2.26 % -8
SHLB      950
0 % 0
MEN      860
-1.49 % -13
UMRH      388
-1.52 % -6
CGH      1207
0.5 % 6
NIFRA      200
-1.33 % -3
SHEL      242
-2.02 % -5
RURU      792
1.54 % 12
CHDC      1021
-1.83 % -19
JBLB      1410.5
0 % 0
SRLI      500.1
-0.97 % -5
LBLD88      772.1
-1.71 % -13
MKJC      370
-3.9 % -15
TPC      358
-3.24 % -12
MMF1      7.02
-1.54 % -0
GVL      379
-2.57 % -10
RFPL      237
-1.66 % -4
NICFC      7.83
-1.63 % -0
BHDC      344.1
-4.42 % -16
GIBF1      8.61
-3.8 % -0
SBID83      925
-0.91 % -9
AVYAN      661.5
-1.9 % -13
SPHL      395
-3.71 % -15
PHCL      294
-2 % -6
BHPL      409.5
-2.03 % -9
SPL      916.8
-2 % -19
SMH      583.2
-5.32 % -33
AHL      385.2
-1.73 % -7
TAMOR      265
-1.85 % -5
MHCL      218.7
2.63 % 6
SMJC      261.1
-2.47 % -7
BPW      1145
0.8 % 9
NIBLGF      7.75
-0.26 % -0
UNLB      1122
-3.28 % -38
SMHL      360
-2.7 % -10
MKHC      223
-0.89 % -2
KDL      841
-1.74 % -15
SFEF      8
0 % 0
ANLB      2025
-0.3 % -6
MAKAR      253.4
-4.38 % -12
MKHL      285
-1.11 % -3
DOLTI      239.1
-1.2 % -3
MEL      190.5
-0.57 % -1
NRM      255
-1.92 % -5
ILI      536.2
-0.33 % -2
TSHL      405
-3.34 % -14
KBSH      831
-3.26 % -28
RNLI      475.3
-0.5 % -2
ULHC      291.7
6.07 % 17
BEDC      239.3
-1.93 % -5
CITY      652.1
0.02 % 0
MCHL      285
0.42 % 1
IHL      270
-1.46 % -4
RMF2      7.58
-0.26 % -0
RAWA      360.5
-3.82 % -14
USHL      360.3
-3.4 % -13
GCIL      477.3
-1.18 % -6
LVF2      9.25
-3.85 % -0
SNLI      478.4
0.06 % 0
MEHL      267
7.88 % 20
×
‘अनुभवी अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री चाहियो’निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको भन्दै तत्काल नयाँ मन्त्री नियुक्तिको माग गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रबारे सुझबुझ भएको अनुभवी व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । राजनीति भन्दा पनि अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको राय छ । ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्री भए कुरा बुझ्ने र समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ ।

IELTS PTE copy ‘अनुभवी अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री चाहियो’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगको छलफलमा आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्तिमा विलम्ब नगर्न आगह गरेका हुन् । संकटको बेला अर्थ मन्त्रालयलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाइराख्न नहुने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक संकट समाधानका लागि निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएका थिए । बजारमा मागको संकुचन आएको छ । बैंकको एनपीए बढेको छ, अझै बढ्ने देखिएको छ । यसमा सचेत हुनुपर्ने समय आएको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि भनेर आइतबार सरोकारवालाको बैठक राखेका थिए । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरु सहभागी भएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघसहित डेभलपमेन्ट बैंकर्स, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन र लघुवित्त कम्पनी संघका पदाधिकारीहरु पनि छलफलमा सहभागी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो वर्षमा बैंकको ब्याजदर महँगो भएको र व्यवसाय नै संकटग्रस्त रहेको बताए । व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा ऋण तिर्न सकस रहेको र सोही कारण बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसको सम्भावित जोखिमबारे सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष गोल्छाले अहिलेको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसहित, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताए । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकको ब्याजदरका कारण व्यावसायिक लागत बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर स्प्रेड दर तीन प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको परिमाण बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामकीय सुपरीवेक्षणमा सञ्चालन भइरहे पनि चौतर्फी आक्रमणको निशानामा परेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध संगठित र सुनियोजित आक्रमण भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले यस्ता गतिविधिलाई उपेक्षा गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा नै जोखिम रहेको धारणा राखे । केसीले बैंकरहरुको सुरक्षामा चासो राख्दै डरत्रासको वातावरणमा बैंकिङ कारोबार गर्न कठिन हुने बताए । आजको कारोबार दैनिकबाट 

प्रतिक्रिया
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
इनलाइन प्रतिक्रियाहरू
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्

सम्बन्धित खवर

साताको चर्चित
ताजा समाचार

लोकप्रिय
सिफारिस