Price as of Aug 16,22 11:45:16 AM |
Live :
SCB 451 (4107) ( 0 )      UNL 19268 (20) ( -7 )      SRBL 209 (4991) ( 0 )      MLBL 410 (63239) ( 7 )      RLFL 372 (15265) ( 4 )      MSLB 1200 (42) ( 0 )      NICGF 11.46 (1100) ( -0 )      GMFBS 993 (39) ( 18 )      GLBSL 1047.5 (136) ( 3 )      SABSL 1130 (1504) ( 22 )      LEC 265.6 (735) ( -3 )      JBLB 2800 (1054) ( 25 )      MKLB 1090 (408) ( 11 )      SAHAS 540 (3255) ( 0 )      NCCB 210 (12697) ( 2 )      NICL 500 (820) ( 0 )      PCBL 242 (6965) ( 2 )      GBBL 410 (18772) ( 8 )      KRBL 265 (6526) ( 5 )      SHINE 330 (19447) ( 3 )      FMDBL 724 (676) ( 10 )      MFIL 455 (7919) ( 7 )      NSLB 860.8 (100) ( 17 )      RIDI 632 (402427) ( -6 )      RBCLPO 11596 (150) ( -4 )      PPCL 355 (7410) ( 2 )      HURJA 282 (2970) ( 0 )      RHPL 266.5 (8066) ( 2 )      MLBSL 4008.8 (515) ( 84 )      RURU 850 (547) ( 25 )      NIBSF2 7.82 (1500) ( -0 )      BNHC 426 (890) ( -8 )      RFPL 304.8 (9129) ( -0 )      DORDI 383 (22418) ( 2 )      TRH 365 (40) ( 2 )      NHPC 262 (32797) ( 2 )      DDBL 995 (2671) ( 5 )      CIT 2148 (2602) ( 28 )      MLBLPO 211 (940) ( 0 )      KLBSL 946 (10) ( 18 )      RSDC 590 (1635) ( 6 )      MEN 872 (320) ( -7 )      UMRH 673 (5500) ( -5 )      SHEL 304 (3800) ( 6 )      HHL 314 (17494) ( -13 )      SBI 295 (385) ( 5 )      NUBL 1020 (2601) ( 10 )      PICL 403 (3043) ( -7 )      NMB 259 (4614) ( 6 )      GMFIL 385 (19133) ( 8 )      NTC 930 (17700) ( 10 )      KMCDB 1100.1 (72) ( -5 )      MMFDB 1091 (129) ( 41 )      DHPL 225 (4128) ( 5 )      RADHI 605 (12322) ( -12 )      PMHPL 250 (5385) ( -4 )      AKJCL 219.5 (16403) ( -3 )      JOSHI 236 (4011) ( -2 )      SMFBS 1612 (21) ( 0 )      NMB50 10.3 (17400) ( -0 )      HDHPC 232 (11381) ( 1 )      SSHL 246.8 (2491) ( 2 )      NYADI 347.1 (228) ( -3 )      ADLB 267.1 (2) ( 0 )      EBL 508 (2335) ( 3 )      MBL 235 (8857) ( 3 )      IGI 431 (7979) ( -9 )      NLIC 690 (33828) ( 5 )      BNT 13622 (155) ( -278 )      SIFC 379 (13436) ( 11 )      ICFC 549.1 (21115) ( 9 )      EDBL 356 (6496) ( 6 )      SADBL 331.5 (9017) ( 1 )      SMFDB 901 (420) ( -9 )      NBL 291 (2432) ( 2 )      GBLBS 761 (730) ( -9 )      SHPC 331 (19123) ( 1 )      NMBHF1 9.8 (20072) ( 0 )      SPDL 345 (3830) ( -1 )      HPPL 400 (3185) ( -2 )      NHDL 410 (3380) ( -4 )      GHL 239 (3927) ( 4 )      SAPDBL 260.2 (757) ( 3 )      NICBF 10.82 (100) ( 0 )      SDLBSL 1097 (121) ( 37 )      UHEWA 173.7 (60) ( 4 )      NICA 670 (15935) ( 4 )      BPCL 326.1 (2545) ( -2 )      CHCL 409.2 (1686) ( -2 )      STC 4215 (415) ( 3 )      NLICL 600 (3427) ( 6 )      SICL 848 (3687) ( 15 )      CFCL 367 (23590) ( 17 )      SFCL 310 (18230) ( 9 )      CZBIL 203 (4538) ( 0 )      AHPC 373 (40218) ( 3 )      MDB 400 (5520) ( 4 )      MNBBL 458 (4654) ( 5 )      SKBBL 1110 (1354) ( 15 )      NMBMF 804 (644) ( 12 )      GIMES1 9.75 (1200) ( 0 )      KKHC 230.5 (1670) ( -1 )      FOWAD 2740 (3508) ( 15 )      SFMF 11.4 (100) ( -0 )      GUFL 614.9 (13880) ( 16 )      SLBBL 987 (689) ( 14 )      RMDC 886 (1670) ( 6 )      UMHL 305.3 (18270) ( 1 )      KPCL 424.9 (1645) ( 3 )      UPPER 485 (28163) ( -6 )      UPCL 267.1 (32067) ( -4 )      MHNL 301 (10580) ( -2 )      ILBS 1008.4 (374) ( -1 )      KEF 8.6 (100) ( 0 )      TPC 480 (1715) ( 3 )      SPC 558.7 (600) ( -17 )      MBJC 256 (3718) ( 1 )      NIL 740 (1890) ( 12 )      NFS 313 (8854) ( 2 )      PFL 409 (4182) ( 4 )      LBBL 414 (23064) ( 7 )      KSBBL 368 (13159) ( 5 )      CLBSL 950 (777) ( 6 )      API 269 (78684) ( 2 )      SHIVM 692 (33631) ( 0 )      UNHPL 253 (11195) ( 3 )      SJCL 267 (7402) ( 4 )      SIGS2 9.85 (2228) ( 0 )      ENL 737 (1010) ( 29 )      NESDO 3238 (4575) ( -42 )      ULBSL 3799 (1133) ( -59 )      KDBY 8.67 (900) ( -0 )      NABIL 806.7 (13341) ( 7 )      HBL 319.7 (975) ( 4 )      KBL 204.9 (9455) ( 2 )      SHL 218 (8580) ( 0 )      BBC 3725 (40) ( -25 )      RBCL 14390 (50) ( -100 )      UIC 410 (5814) ( 10 )      LICN 1401 (1419) ( 1 )      HDL 3650 (3839) ( 65 )      JFL 445.3 (8792) ( 12 )      NLG 522.7 (1370) ( -2 )      SWMF 830 (740) ( 4 )      GRDBL 276 (3482) ( 8 )      CHDC 774 (4806) ( -5 )      NBF3 8.14 (1200) ( 0 )      RULB 1230 (1609) ( 21 )      BHL 338.4 (6768) ( -7 )      PRVU 212.4 (7296) ( 2 )      NLBBL 990 (1126) ( 16 )      ADBL 328 (3145) ( 3 )      CORBL 329 (1810) ( 2 )      MPFL 326 (6256) ( 16 )      MERO 889 (1752) ( 4 )      NGPL 285 (8897) ( 5 )      CHL 279 (1533) ( -1 )      SEF 9.7 (33100) ( 0 )      NRIC 785 (5547) ( 9 )      LUK 8.67 (5450) ( -0 )      NICSF 8.41 (100) ( -0 )      MLBS 1243.9 (30) ( 24 )      MMF1 7.8 (200) ( -0 )      SBL 314.9 (7695) ( 5 )      SANIMA 259 (6262) ( 3 )      BFC 412 (6433) ( 4 )      GFCL 568 (8571) ( 9 )      SWBBL 1350 (12699) ( 4 )      PROFL 305.2 (8599) ( 4 )      JBBL 317.1 (13861) ( 1 )      LLBS 1290 (111) ( 10 )      JSLBB 1900.5 (822) ( -40 )      GILB 1330 (188) ( 12 )      NMFBS 2400 (745) ( 25 )      AKPL 455.3 (22034) ( 1 )      SMB 1377 (21) ( 27 )      ACLBSL 862.5 (410) ( 4 )      ALBSL 1200 (176) ( 10 )      NICLBSL 883.3 (405) ( -12 )      NIFRA 236 (13594) ( -1 )      PSF 8.12 (400) ( -0 )      JALPA 3180 (995) ( 0 )      LBL 200.5 (5231) ( -2 )      CBBL 1067.1 (3167) ( 17 )      NABBC 481 (27942) ( 14 )      HEI 427 (7735) ( -8 )      ALICL 612 (5305) ( -2 )      SINDU 305 (4240) ( 5 )      BARUN 290 (4546) ( 5 )      HIDCL 216.4 (51158) ( 2 )      NIBLPF 9.61 (100) ( 0 )      NRN 511 (6089) ( -4 )      CGH 1046 (1440) ( -20 )      GLH 320 (2985) ( 0 )      MKJC 505 (2620) ( 7 )      GVL 380 (5295) ( -3 )      BHDC 469 (3400) ( -6 )     
×
दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से , यी कम्पनीका लगानिकर्ता भए मालामालपुसको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्से सूचकले उत्साह भर्ने काम गरेको छ ।

बुधबार सामान्य करेक्सन भएको बजारमा बिहीबार फेरि रौनकता छाएको हो । यस दिन नेप्से सूचक ५४.१२ अंकले बढेर २८५७.७५ विन्दुमा आइपुगेको छ । ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । बजार थप केही करेक्सन हुन लागेको हो कि भन्ने आम आशंकाको बीचमा नेप्से फेरि सकारात्मक बनेको हो ।

यसअघि लामो समयसम्म बजार घटेको, भाउ सस्तो भएको अनि तरलता सहज हुँदै गएको सन्दर्भमा सेयर बजारको माहोल फेरि सकारात्मक बनेको हो । तलमाथि गर्नु नै सेयर बजारको चरित्र हो । यसअघि साढे चार महिनाको अवधिमा बजार अस्वभाविकरुपमा घटेको थियो । बजार जसरी घटेको थियो, त्यसरी नै बढ्नेक्रममा लागेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । पुस सुरु भएसँगै बजार बढ्दो प्रवृत्तिमा देखिन सुरु भएको हो ।

माघ लागेपछि बजारमा अझै सुधार हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताको मनोविज्ञान रहेको छ । यसअघि साढे ४ महिनाकै अवधिमा नेप्से सूचकमा झन्डै ३०% को गिरावट आएको थियो । बजारले झन्डै १३ खर्ब बजार पुँजीकरण गुमाएको थियो । बुल बजारमा छोटो समयमा आएको यो करेक्सन निकै ठूलो मानिएको थियो । यसरी भारी करेक्सन हुँदा सेयर भाउ निकै तल्लो विन्दुमा आयो । सोही कारण एकाएक लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएका हुन् ।

सस्तो भाउमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सबैप्रकारका लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् ।  बजार बढ्नुमा सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले लिएका पछिल्ला नीतिहरु पनि निकै सहयोगी बनेका छन् । स्थानीय तहमा जाने बजेटमध्ये ८०% लाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने, आयातमा कडाई, सुनचाँदी आयातमा पनि नियन्त्रण अनि डलर लैजान पाउने सीमामा नियन्त्रण लगायतले आन्तरिक बजारमा तरलता सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।यसैगरी, बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश दिन रोक्ने र बोनसमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । हाम्रो बजारले बोनस सेयर रुचाउने भएकाले पनि यसको सकारात्मक प्रभाव बिमा कम्पनीहरुको बजार मूल्यमा परिरहेको  छ । यस्तै, माघ लाग्नै लाग्दा सरकारी खर्च बढ्ने प्रक्षेपणहरु भइरहेका छन् । कोरोना संक्रमण फैलिन थालेकाले लगानीका अरु क्षेत्रहरु संकुचित हुन थालेका छन् ।

यस्तै, स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति पनि नजिक आइसकेको छ । चुनावका कारण पनि तरलता थप सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यी कारणहरुले नै अहिले सेयर बजारमा चमक आएको हो । यसअघि बजार जसरी घटेको थियो, अब त्यसरी नै वृद्धि हुने विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ ।

बजार घट्दा होस् वा बढ्दा, लगानीकर्ताले कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरणहरु, सम्बद्ध कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालकहरुका बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्तै, सम्बद्ध क्षेत्रमा व्यवसायको अवसर र प्रतिस्पर्धा, कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी कति छ ? नियमनको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने विषयतर्फ पनि अध्ययन गर्न अनुभवीहरुले सुझाव दिने गरेका छन् ।

लगानीकर्ताले कुन उद्देश्यले सेयर किन्ने हो ? आफू इन्भेष्टर र कि ट्रेडर भन्नेसमेत ध्यान दिंदै सोही अनुसार रणनीतिहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ । सबल वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरुमा सकेसम्म दीर्घकालीन हिसाबले लगानी गर्न सके लाभ लिन सकिने अनुभवीहरु बताउँछन् । ग्रोथ स्टक छान्ने कि ब्लुचीप भन्ने पनि लगानीकर्ता आफैंले निर्णय गर्ने हो । आफूलाई चाहिने नाफा प्रतिशत, होल्ड गर्ने अवधिका बारेमा पनि सचेत हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई रहँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
इनलाइन प्रतिक्रियाहरू
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्

सम्बन्धित खवर
2 3

साताको चर्चित
ताजा समाचार

लोकप्रिय
सिफारिस