Sep 27,2023 
11:20 AM
Live :
NABIL      595
0.17 % 1
NIMB      178.6
0.51 % 1
MBL      221
-0.45 % -1
LSL      188
-0.27 % -1
KBL      160
-0.62 % -1
STC      5460.5
-0.73 % -40
NUBL      642
1.9 % 12
CBBL      969
0.62 % 6
DDBL      774.2
-2 % -16
SANIMA      284.5
-0.07 % -0
UAIL      575
-1.73 % -10
SPIL      740
0.27 % 2
SALICO      721
1.41 % 10
LICN      1415
0.28 % 4
NFS      315
-1.87 % -6
UNL      35444
0.5 % 178
BFC      318
-0.63 % -2
PFL      364
1.14 % 4
CFCL      351
-1.96 % -7
EDBL      339
0.89 % 3
NTC      870.5
-0.29 % -3
GBIME      208
-0.81 % -2
PCBL      183.5
-1.02 % -2
LBBL      402
-1.47 % -6
KSBBL      320.1
0.03 % 0
NIMBPO      147.6
-1.73 % -3
MPFL      311.4
2 % 6
MNBBL      396
-0.5 % -2
FMDBL      673.1
-0.77 % -5
MFIL      526.2
-1.28 % -7
HBL      206
-0.24 % -1
EBL      579
-0.12 % -1
NICA      782
-0.84 % -7
SBL      260
-0.38 % -1
SHL      451.1
-0.2 % -1
TRH      739.1
-1.45 % -11
OHL      753
1.07 % 8
NHPC      158.8
-1.98 % -3
CHCL      502.6
-0.87 % -4
NICL      812.5
1.69 % 14
NLICL      586.5
-0.09 % -1
IGI      511
-0.21 % -1
NLIC      695
0.72 % 5
GUFL      547
-1.44 % -8
CIT      2009
-0.05 % -1
HDL      1981
0 % 0
PRVU      160.3
-1.17 % -2
ICFC      487
-0.61 % -3
PROFL      322
-0.31 % -1
CZBIL      187.1
-0.43 % -1
AHPC      232.8
-1.36 % -3
MDB      418
-1.65 % -7
HLI      433
-0.92 % -4
ADBL      260
0 % 0
SJLIC      554
-0.22 % -1
JBBL      308
-0.32 % -1
SHINE      388
-1.02 % -4
SLBBL      682
-2.7 % -19
SHPC      356.7
-0.92 % -3
MLBBL      789
0 % 0
LLBS      739.5
2 % 15
NBL      249
-0.76 % -2
NLG      791.7
-0.04 % -0
SKBBL      910
0 % 0
GBLBS      515.2
-1.87 % -10
RLFL      340
-0.23 % -1
KMCDB      643.9
-1.99 % -13
RIDI      220
0.46 % 1
GILB      883
-1.56 % -14
SWMF      640.1
-0.91 % -6
MERO      549.1
-1.95 % -11
NGPL      225.2
-0.79 % -2
NMFBS      1145
1.07 % 12
RSDC      588
-1.84 % -11
KKHC      190.8
-1.75 % -3
NMBHF1      11.37
0.18 % 0
DHPL      159
-0.63 % -1
FOWAD      1275
-0.39 % -5
SPDL      193
0 % 0
UMHL      196
-1.01 % -2
SMATA      655.1
0 % 0
NHDL      359.8
-0.06 % -0
SLBSL      764
-1.93 % -15
GHL      202
-1.46 % -3
UPCL      197
-1.01 % -2
MHNL      215.1
-0.42 % -1
PPCL      243
-0.82 % -2
HURJA      255
-6.9 % -19
HDHPC      135
-2.81 % -4
NICLBSL      675
-1.24 % -9
SSHL      161.2
-3.47 % -6
MMFDB      636.4
1.99 % 12
BARUN      239.3
-1.93 % -5
HLBSL      676
-4.25 % -30
JSLBB      933
-0.11 % -1
API      193.1
-0.72 % -1
HIDCL      175
-0.57 % -1
GRDBL      323.4
0 % 0
NIBLPF      9.31
-1.79 % -0
AKPL      204.1
-1.88 % -4
HPPL      241
-2.03 % -5
SAEF      11.84
0.68 % 0
RADHI      231
-2.53 % -6
NADEP      535
-1.74 % -10
PMHPL      185
0.54 % 1
KPCL      344.9
-0.03 % -0
AKJCL      170.5
-0.29 % -1
ACLBSL      554
-1.95 % -11
UPPER      217.5
-1.32 % -3
ALBSL      726.5
1.04 % 8
SHIVM      556
0 % 0
GMFBS      689
-3.91 % -28
UNHPL      181.2
-1.47 % -3
ILBS      623
-3.92 % -25
RHPL      284
0 % 0
SJCL      279
-1.24 % -4
NMB50      11.18
-0.53 % -0
NRIC      696
0.9 % 6
SDLBSL      637
0 % 0
NRN      450
1.35 % 6
LEC      168.1
-1.7 % -3
GLH      239.1
-1.81 % -4
SBCF      7.81
-1.76 % -0
PSF      9.36
1.96 % 0
MKLB      630.1
0.33 % 2
MLBS      655
-1.5 % -10
TPC      355.2
-4 % -15
NYADI      225
-0.88 % -2
NESDO      1811
-0.77 % -14
GVL      379.1
-2.54 % -10
BHL      240
0 % 0
CYCL      1050
-1.88 % -20
RFPL      237
-1.66 % -4
DORDI      233.8
-1.35 % -3
KDBY      7.9
-1.25 % -0
HHL      218
-3.92 % -9
UHEWA      331
-3.75 % -13
SGHC      249.4
-1.81 % -5
USHEC      280
-1.06 % -3
RHGCL      232
-3.41 % -8
HIDCLP      100.9
0 % 0
PPL      243.5
-1.02 % -3
DLBS      646
-1.52 % -10
SIKLES      373
-1.84 % -7
EHPL      362.6
-2.26 % -8
SHLB      950
0 % 0
PHCL      294
-2 % -6
BHPL      417.8
-0.05 % -0
NIBLGF      7.75
-0.26 % -0
UNLB      1122
-3.28 % -38
SMHL      360
-2.7 % -10
SGIC      574
-1.03 % -6
MEN      860
-1.49 % -13
UMRH      388
-1.52 % -6
CGH      1207
0.5 % 6
NIFRA      200
-1.33 % -3
SHEL      242
-2.02 % -5
RURU      792
1.54 % 12
CHDC      1022
-1.73 % -18
JBLB      1410.5
0 % 0
SRLI      500.1
-0.97 % -5
LBLD88      772.1
-1.71 % -13
MKJC      370
-3.9 % -15
SAHAS      450.1
-1.4 % -6
MMF1      7.01
-1.68 % -0
MBJC      284
-2.87 % -8
NICFC      7.83
-1.63 % -0
BHDC      344.1
-4.42 % -16
MHL      363
-1.12 % -4
GIBF1      8.61
-3.8 % -0
SBID83      925
-0.91 % -9
AVYAN      661.5
-1.9 % -13
SPHL      395
-3.71 % -15
SPL      916.8
-2 % -19
SMH      583.2
-5.32 % -33
MKHC      223
-0.89 % -2
AHL      385.2
-1.73 % -7
KDL      841
-1.74 % -15
TAMOR      266
-1.48 % -4
MHCL      219
2.77 % 6
SMJC      261.1
-2.47 % -7
SFEF      8
0 % 0
ANLB      2025
-0.3 % -6
MKHL      284.1
-1.42 % -4
DOLTI      239.1
-1.2 % -3
NRM      255
-1.92 % -5
ILI      537
-0.19 % -1
USHL      360.3
-3.4 % -13
TSHL      406
-3.1 % -13
KBSH      831
-3.26 % -28
RNLI      475.1
-0.54 % -3
SNLI      478.5
0.08 % 0
ULHC      291.1
5.85 % 16
BPW      1145
0.8 % 9
MAKAR      251.1
-5.25 % -14
BEDC      239.3
-1.93 % -5
CITY      652.1
0.02 % 0
MCHL      290
2.18 % 6
IHL      265.1
-3.25 % -9
RMF2      7.58
-0.26 % -0
MEL      190.3
-0.68 % -1
RAWA      361
-3.68 % -14
GCIL      477.3
-1.18 % -6
LVF2      9.25
-3.85 % -0
MEHL      265
7.07 % 18
×
७ दिने आधारभूत विश्लेषण तालिम संचालन गर्दै सेयर हब , यसरि हुनुहोस सहभागी।लगानीकर्ताको माझ चर्चित एप सेयर हबले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि आफ्नो ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्ने रोमाञ्चक अवसरको अनावरण गरेको छ।

सेयरहबले शेयर बजारको आधारभूत विश्लेषणबारे सिकाउनको लागि यहि जेष्ठ ७ गते देखि अनलाइन मार्फत ७  दिने तालिम संचालन गर्न लागेको हो।  जहाँ, ग्रोथ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टरका सीईओ सरोज भट्टराईले भर्चुअल अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नेछन् । उक्त तालिम हरेक दिन बेलुका ७ बजे देखि ८: ३० सम्म संचालन हुने छ।

IELTS PTE copy ७ दिने आधारभूत विश्लेषण तालिम संचालन गर्दै सेयर हब , यसरि हुनुहोस सहभागी।

उक्त तालिन लिनको लागि इच्छुकले अनलाइन मर्फात फारम भर्न सक्ने छन्। ७ दिने उक्त तालिमको शुल्क रु २ हजार रहेको संचालकले जनाएका छन्। सात दिनसम्म चल्ने उक्त तालिम कार्यक्रममा सेयर बजारका आधारभूत पक्षहरू बुझ्न र विश्लेषण गर्नका लागि आवश्यक विषयहरूको विस्तृत दायरा समेटिनेछ। सहभागीहरूले भट्टराईको क्षेत्रमा रहेको बृहत् अनुभव र विशेषज्ञताबाट बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन्। सत्रहरू अन्तरक्रियात्मक हुनेछन्, जसले सहभागीहरूलाई सामग्रीसँग संलग्न हुन र कुनै पनि जिज्ञाशा स्पष्ट गर्न प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्ने छन्।

उक्त तालिममा शेयर बजार अवलोकन,व्यापार अवधारणा, धितोपत्र र धितोपत्र बजार, निर्देशक बोर्ड, वार्षिक साधारण सभा  वार्षिक र त्रैमासिक प्रतिवेदन, लगानी रणनीति, लाभांश (नाफा र रिजर्भ) , बुक क्लोजर, मूल्य समायोजन, लाभांश इतिहास, सम्पत्ति गणना, लगानीको शक्ति  , म्युचुअल फन्ड, प्राथमिक बजार , आधारभूत विश्लेषण (EPS, नेट वर्थ, ROE, NPL, PBV, PE अनुपात), रिपोर्ट विश्लेषण, लाभांश क्षमता , खरीद र बिक्री रणनीति, व्यापार संयन्त्र , शून्य लगानी, बीमा, सूचकांक र सर्किट ब्रेकर अवधारणाहरू, फ्लोर शीट विश्लेषण जस्ता कुरा हरु सिकाइने छ।

पहिलो दिन कार्यक्रम शेयर बजारको परिचयका साथ सुरु हुनेछ, जसले सहभागीहरूलाई ज्ञानको बलियो आधार प्रदान गर्नेछ। दोश्रो दिन सहभागीहरूले धितोपत्र र धितोपत्र बजारको गहिरो समझ सहित प्रमुख व्यापार अवधारणाहरू अन्वेषण गर्नेछन्। उनीहरूले सञ्चालक समितिको भूमिका र कर्पोरेट गभर्नेन्समा वार्षिक साधारण सभाको महत्त्वबारे पनि सिक्नेछन्।

त्यस्तै तेस्रो दिनको सत्रले कम्पनीको वित्तीय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न वार्षिक र त्रैमासिक प्रतिवेदनहरू विश्लेषणमा केन्द्रित हुनेछ। चौथो दिन बुक क्लोज  र मूल्य समायोजन जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा छलफल हुनेछ। पाँचौ दिन सहभागीहरूले हकप्रद सेयर र म्युचुअल फन्डहरू र प्राथमिक बजारमा तिनीहरूको महत्त्वको बारेमा सिक्न पाउने छन्। छैठौ दिनमा, सहभागीहरूले आधारभूत विश्लेषण ,  प्रति शेयर आम्दानी (EPS), नेट वर्थ, इक्विटीमा फिर्ता (ROE), गैर-कार्यक्षम ऋण (NPL), मूल्य-देखि-बुक मूल्य (PBV), र जस्ता सूचकहरू प्रयोग गरेर कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भनेर सिक्नेछन्।

त्यस्तै कार्यक्रमको अन्तिम दिन दोस्रो बजारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेट्नेछ। सहभागीहरूले अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्महरू अन्वेषण गर्नेछन्, प्रभावकारी खरीद र बिक्री रणनीतिहरू सिक्नेछन्, र विभिन्न व्यापारिक संयन्त्रहरूको व्यापक बुझाइ प्राप्त गर्नेछन्।

थप गरिएको बोनसको रूपमा, सहभागीहरूले संशोधन सत्रमा पनि पहुँच पाउनेछन्।

प्रतिक्रिया
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
इनलाइन प्रतिक्रियाहरू
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्
sanoj kumar barai
Guest
sanoj kumar barai
May 19, 2023 4:50 pm

how to join


सम्बन्धित खवर

साताको चर्चित
ताजा समाचार

लोकप्रिय
सिफारिस