Sep 27,2023 
11:22 AM
Live :
HBL      207
0.24 % 1
SBI      326
-1.06 % -4
EBL      578
-0.29 % -2
NICA      780
-1.09 % -9
MBL      220
-0.9 % -2
LSL      188
-0.27 % -1
KBL      159.3
-1.06 % -2
SBL      260
-0.38 % -1
TRH      763
1.73 % 13
NHPC      158.8
-1.98 % -3
BPCL      311
-1.27 % -4
CHCL      503.1
-0.77 % -4
STC      5460.5
-0.73 % -40
BBC      3926
1.95 % 75
NUBL      642
1.9 % 12
CBBL      960
-0.31 % -3
SANIMA      284.2
-0.18 % -1
NICL      782
-2.13 % -17
NLICL      586.5
-0.09 % -1
SPIL      740
0.27 % 2
SALICO      721
1.41 % 10
NLIC      693.5
0.51 % 4
NFS      315
-1.87 % -6
UNL      35444
0.5 % 178
BFC      318
-0.63 % -2
CFCL      351
-1.96 % -7
PRVU      160.5
-1.05 % -2
ICFC      488
-0.41 % -2
LBBL      402
-1.47 % -6
ADBL      258.1
-0.73 % -2
KRBL      280
-1.72 % -5
NABIL      595
0.17 % 1
NIMB      177.5
-0.11 % -0
SCB      550
0 % 0
SHL      450
-0.44 % -2
OHL      753
1.07 % 8
DDBL      774.2
-2 % -16
UAIL      573.5
-1.98 % -12
IGI      511
-0.21 % -1
LICN      1408
-0.21 % -3
SICL      775
1.29 % 10
GUFL      545.1
-1.78 % -10
CIT      2009
-0.05 % -1
HDL      1985
0.2 % 4
PFL      357.1
-0.78 % -3
NMB      218
0.14 % 0
GMFIL      369
-1.6 % -6
EDBL      336
0 % 0
NTC      870
-0.34 % -3
PROFL      320
-0.93 % -3
GBIME      207.5
-1.05 % -2
CZBIL      187
-0.48 % -1
PCBL      183.6
-0.97 % -2
AHPC      232.7
-1.4 % -3
MDB      418
-1.65 % -7
HLI      435
-0.46 % -2
SJLIC      554
-0.22 % -1
JBBL      308
-0.32 % -1
SHINE      388
-1.02 % -4
MNBBL      394
-1.01 % -4
MFIL      525.5
-1.41 % -8
SLBBL      682
-2.7 % -19
NLG      781.6
-1.31 % -10
GBLBS      514.5
-2 % -11
SHPC      356.7
-0.92 % -3
MLBBL      773.3
-1.99 % -16
RIDI      217.7
-0.59 % -1
MMFDB      636.4
1.99 % 12
BARUN      239.3
-1.93 % -5
HLBSL      677
-4.11 % -29
JSLBB      897
-3.96 % -37
GRDBL      323.4
0 % 0
NMFBS      1122.5
-0.92 % -10
KKHC      187
-3.71 % -7
NMBHF1      11.26
-0.79 % -0
NIBLPF      9.31
-1.79 % -0
AKPL      203
-2.4 % -5
UMHL      195
-1.52 % -3
CHL      244.1
-1.97 % -5
HPPL      241
-2.03 % -5
SAEF      11.71
-0.43 % -0
RADHI      232
-2.11 % -5
PMHPL      185
0.54 % 1
KPCL      350
1.45 % 5
AKJCL      170
-0.58 % -1
UPPER      218
-1.09 % -2
GHL      201
-1.95 % -4
ALBSL      712
-0.97 % -7
PPCL      242
-1.22 % -3
HURJA      255
-6.9 % -19
UNHPL      184.8
0.49 % 1
KSBBL      320.1
0.03 % 0
NIMBPO      147.6
-1.73 % -3
MPFL      311.4
2 % 6
SADBL      315
-1.56 % -5
FMDBL      673
-0.78 % -5
NBL      251
0.04 % 0
SKBBL      910
0 % 0
RLFL      335
-1.7 % -6
KMCDB      643.9
-1.99 % -13
LLBS      724.8
-0.03 % -0
API      193.1
-0.72 % -1
GILB      881
-1.78 % -16
SWMF      640.1
-0.91 % -6
MERO      549.1
-1.95 % -11
HIDCL      174
-1.14 % -2
NGPL      225
-0.88 % -2
RSDC      588
-1.84 % -11
DHPL      159
-0.63 % -1
FOWAD      1275
-0.39 % -5
SPDL      193
0 % 0
SMATA      655.1
0 % 0
NHDL      359.8
-0.06 % -0
SEF      8.4
1.2 % 0
NADEP      534.4
-1.85 % -10
JOSHI      223
-1.33 % -3
ACLBSL      554
-1.95 % -11
SLBSL      764
-1.93 % -15
SHIVM      553
-0.54 % -3
UPCL      197
-1.01 % -2
MHNL      215.1
-0.42 % -1
ILBS      623
-3.92 % -25
RHPL      284
0 % 0
SJCL      278.1
-1.56 % -4
SIGS2      8.98
9.91 % 1
NMB50      11.18
-0.53 % -0
SFMF      11.4
1.24 % 0
HDHPC      135.2
-2.66 % -4
NRIC      688
-0.26 % -2
NICLBSL      675.1
-1.23 % -8
UMRH      388
-1.52 % -6
CGH      1206
0.42 % 5
SHEL      240
-2.83 % -7
RURU      792
1.54 % 12
CHDC      1020
-1.92 % -20
SRLI      500
-0.99 % -5
LBLD88      772.1
-1.71 % -13
MMF1      7.02
-1.54 % -0
NYADI      227
0 % 0
MBJC      284
-2.87 % -8
BNHC      351.1
-1.93 % -7
CYCL      1088.9
1.76 % 19
NICFC      7.83
-1.63 % -0
BHDC      344.1
-4.42 % -16
UHEWA      326.1
-5.18 % -18
GIBF1      8.44
-5.7 % -1
RHGCL      233.7
-2.71 % -7
SBID83      935
0.16 % 2
HIDCLP      100
-0.89 % -1
SPHL      395
-3.71 % -15
PPL      242
-1.63 % -4
GMFBS      700
-2.37 % -17
SDLBSL      626.1
-1.71 % -11
NRN      436.1
-1.78 % -8
LEC      168.6
-1.4 % -2
SSHL      161.2
-3.47 % -6
SGIC      573.2
-1.17 % -7
MEN      862
-1.26 % -11
NIFRA      200
-1.33 % -3
GLH      239.1
-1.81 % -4
SBCF      7.81
-1.76 % -0
PSF      9.36
1.96 % 0
JBLB      1412
0.11 % 2
MKLB      630.1
0.33 % 2
MKJC      370.2
-3.84 % -15
MLBS      665
0 % 0
SAHAS      450.1
-1.4 % -6
TPC      358
-3.24 % -12
NESDO      1811
-0.77 % -14
GVL      378
-2.83 % -11
BHL      240
0 % 0
RFPL      237
-1.66 % -4
DORDI      234
-1.27 % -3
KDBY      7.9
-1.25 % -0
HHL      219.1
-3.44 % -8
SGHC      250
-1.57 % -4
MHL      364
-0.84 % -3
USHEC      280
-1.06 % -3
AVYAN      661.6
-1.88 % -13
DLBS      646
-1.52 % -10
SIKLES      373
-1.84 % -7
NSIF2      8.7
0 % 0
EHPL      356
-4.04 % -15
PHCL      291
-3 % -9
NIBLGF      7.76
-0.13 % -0
UNLB      1125.1
-3.01 % -35
SPL      916.8
-2 % -19
SMH      583.2
-5.32 % -33
AHL      386
-1.53 % -6
TAMOR      265
-1.85 % -5
SMJC      262.9
-1.79 % -5
BPW      1145
0.8 % 9
DOLTI      236
-2.48 % -6
RMF2      7.58
-0.26 % -0
ILI      536
-0.37 % -2
USHL      360.3
-3.4 % -13
LVF2      8.72
-9.36 % -1
RNLI      476.5
-0.25 % -1
SNLI      478
-0.02 % -0
ULHC      293.1
6.58 % 18
SHLB      950
0 % 0
BHPL      404
-3.35 % -14
SMHL      360
-2.7 % -10
MKHC      223
-0.89 % -2
KDL      840.1
-1.85 % -16
SFEF      8
0 % 0
MHCL      223
4.65 % 10
ANLB      2025
-0.3 % -6
MAKAR      256
-3.4 % -9
MKHL      283
-1.8 % -5
BEDC      240
-1.64 % -4
CITY      648
-0.61 % -4
MCHL      285
0.42 % 1
IHL      269
-1.82 % -5
MEL      190
-0.84 % -2
RAWA      360.5
-3.82 % -14
NRM      256
-1.54 % -4
GCIL      478
-1.04 % -5
TSHL      404
-3.58 % -15
KBSH      831
-3.26 % -28
MEHL      266.2
7.56 % 19
×
१७ वर्षीय अविनाशले बनाए ‘इ–स्कुटर’मध्यनेपाल नगरपालिका–६ भोर्लेटारस्थित ईशानेश्वर मावि कक्षा १२ मा पढ्ने अविनाश गुरुङले स्कुटर बनाएका छन् । उनी अहिले १७ वर्षका भए ।

मध्यनेपाल–८ डडुवामा कक्षा ८ पास गरेपछि ईशानेश्वर माविमा भर्ना भएका उनले प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत बाली विज्ञान विषय रोजे । तर उनको मन भने इन्जिनियरिङ विषयमा मोडियो । त्यतिबेला नै डोजर बनाएर सबैलाई चकित पारेका अविनाशले यसपटक ‘इलेक्ट्रिक स्कुटर’ बनाएका हुन् ।

IELTS PTE copy १७ वर्षीय अविनाशले बनाए ‘इ–स्कुटर’

अविनाशले ‘इलेक्ट्रिक स्कुटर’ लाई मेला महोत्सवतिर पनि प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्  । यसमा इलेक्ट्रिक भेइकलको मोटर जडान गरिएको छ । अगाडि र पछाडिको पांग्रा सानोखाले साइकलको हो । दुवै पांग्रामा ब्रेक छ । उनले अँध्यारोमा गुडाउन मिल्ने गरी लाइट पनि राखेका छन् । टिन र ग्रिल उद्योगमा पाइने फलामे सामग्रीबाट यो ‘इलेक्ट्रिक स्कुटर’ बनाउन एक महिना लागेको उनले बताए ।

‘दिउँसो त स्कुल जानुपर्‍यो । साँझबिहानको समयमा बनाएको हुँ,’ उनले भने । उनले यसको अध्ययन भने इन्टरनेटको माध्यमबाट गरेको बताए । आफ्नै ज्ञान र खर्चमा सामग्री संकलन गरी करिब ५५ हजार रुपैयाँको लागतमा बनाइएको स्कुटरलाई उनले विद्यालय आउजाउ गर्न प्रयोग गर्छन् । स्कुटर एकपटक चार्ज गरेपछि तीनदेखि चार किलोमिटरसम्म गुड्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले स्कुल जान–आउन यही स्कुटर प्रयोग गर्छु । हिँडेर १५ मिनेट लाग्ने स्कुल अहिले ५–६ मिनेटमा पुगिन्छ,’ उनले भने । स्कुटरमा उनले २४ भोल्ट दुई सय ५० वाटको मोटर प्रयोग गरेका छन् ।

शिक्षक रमेशचन्द्र घिमिरेका अनुसार अविनाशले राम्रो कोरियोग्राफी गर्छन् । नाटकमा पनि अभिनय गर्छन् । चित्र र कलात्मक पेन्टिङसमेत गर्छन् । सबैभन्दा बढी विज्ञान सामग्री अध्ययन र निर्माणमा उनको समय जान्छ । अविनाशले गत वर्ष विद्युतीय रोबोटसमेत तयार पारे । रकेट पनि बनाएका थिए ।

प्रतिक्रिया
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
इनलाइन प्रतिक्रियाहरू
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्

सम्बन्धित खवर

साताको चर्चित
ताजा समाचार

लोकप्रिय
सिफारिस