×
PFL
प्रकासित मिति शीर्षक
बुधबार, कार्तिक १५, २०८० Change of Company secretary [PFL]
शुक्रबार, भदौ २९, २०८० Appointment of Chairman [PFL]
शुक्रबार, भदौ २९, २०८० Appointment of director [PFL]
शुक्रबार, भदौ २९, २०८० Resignation of Director [PFL]
मङ्गलबार, साउन २३, २०८० Appointment of Accounts Head [PFL]
सोमबार, फागुन २९, २०७९ Director’s Resignation and Acceptance [PFL]
सोमबार, माघ ०२, २०७९ 26th AGM Minute [PFL]
सोमबार, पुष १८, २०७९ Price Adjusted – PFL
सोमबार, पुष ११, २०७९ AGM Notice [PFL]
सोमबार, पुष ११, २०७९ Dividend Approved [PFL]
सोमबार, पुष ११, २०७९ Book Closure Notice [PFL]
मङ्गलबार, पुष ०५, २०७९ Dividend declaration 2078/79
शुक्रबार, जेठ २०, २०७९ 25th AGM Minute of PFL-(PFL)
शुक्रबार, जेठ २०, २०७९ Appointment of CEO-(PFL)